Strategia Odbudowy Rodziny
Statystycznie na jedną kobietę
przypada 1.31 dziecka
25% dzieci urodzonych
jest poza małżeństwem
43% rozwodów
zdarza się w miastach

Informacje

 • 1. Jakie cele stawiamy przed Strategią Odbudowy Rodziny?

  • Wprowadzenie Family Mainstreaming. Reorientacja polityki Państwa na budowanie silnych i trwałych rodzin. Rozpatrywanie każdego aktu prawnego nie tylko pod kątem skutków ekonomicznych, ale pod kątem: Wpływu na rodzinę.
  • Ograniczenie liczby rozwodów o 30% do 45 tysięcy rozwodów rocznie
  • Zachęty do zawierania małżeństw
  • Budowanie pozytywnej kultury pro-rodzinnej
  • Zatrzymanie emigracji

 • 2. Do kogo adresujemy Strategię?

  Strategię Odbudowy Rodziny adresujemy do:
  • Rządu i samorządów lokalnych
  • Organizacji społecznych i pozarządowych
  • Kościoła i związków wyznaniowych
  • Mediów
  • Osób aktywnych społecznie, liderów opinii

 • 3. Na czym opieramy Strategię Odbudowy Rodziny?

  Strategię Odbudowy Rodziny opieramy na:
  • Badaniach dotyczących rodzin prowadzonych przez ostatnich 7 lat na zlecenie Fundacji Mamy i Taty
  • Ogólnodostępnych źródłach: urzędy statystyczne, wyższe uczelnie w Polsce i zagranicą
  • Przykładach zagranicznych rozwiązań

 • 4. Przykładowe rozwiązania

  • Obowiązkowe mediacje małżeńskie
  • Cywilne kursy przedmałżeńskie
  • Refundowane terapie rodzinne, profilaktyka rodzinna
  • Wzmocnienie roli harcerstwa i organizacji sportowych w wychowaniu dzieci
  • Edukacja szkolna nakierowana na budowanie relacji interpersonalnych i przedstawianie pozytywnych wzorów rodziców

 • 5. FAQ

  Co składa się na kampanię SOR?

  • Elementy kampanii to film dostępny na Youtube pod linkiem: http://bit.ly/2wULOkT
  • Petycja skierowana do czołowych osób w Polsce dostępna pod adresem: www.sor.mamaitata.org.pl

  Co FMT zrobiła do tej pory?

  • Prowadzimy kampanie społeczne i przygotowujemy raporty związane z rodziną.
  • W 2010 roku wystąpiliśmy w obronie swobody wypowiedzi i ochrony dzieci przed radykalnymi ruchami LGBT+.
  • Przeprowadziliśmy 6 kampanii:
  - „Rozwód–przemyśl to!” oraz „Miłość–lepiejnacałeżycie”, skierowane na trwałość rodziny
  - „Wychowanie to rozmowa”, zachęcającą do aktywnego uczestnictwa w wychowaniu dzieci
  - „Pomyśl o dziecku”, pokazującą pozytywny wpływ posiadania rodzeństwa na rozwój dziecka
  - „Nie odkładaj macierzyństwa na potem”, zwracającą uwagę na problem coraz późniejszego posiadania dzieci w polskich rodzinach

  - „Fajnie być Tatą!” – kampania dotycząca wartości ojcostwa

  Czy FMT wspiera/jest wspierana przez któreś ze stronnictw politycznych?

  • Działamy w oparciu o środki pozyskane od indywidualnych darczyńców.
  • Jesteśy niezależni od partii politycznych.

  Jakie są cele FMT?

  • Zadawać pytania, inspirować odpowiedzi, wybijać z myślenia wyłącznie w nurcie kultury hedonizmu lub konsumpcji.
  Wzmacniać postawy „być”.
  Informować, inspirować, motywować do działania na rzecz zmiany kulturowej.

  Co to jest SOR?

  SOR to Strategia Odbudowy Rodziny, która zawiera nasze propozycje rozwiązań dla rządu i organizacji pozarządowych, mająca na celu zmniejszenie liczby rozwodów w naszym kraju.

  Jakie są założenia i cele SOR?

  Główne założenie SOR jest – jak sama nazwa wskazuje – to, że rodzina w Polsce potrzebuje odbudowy, wzmocnienia. Chcemy wprowadzić dyskurs Family Maistreaming, czyli rodzinocentryczny.

  Celem tej kampanii jest skoncentrowanie uwagi na rodzinie i wzmacnianie takiego jej modelu, jaki według badań jest najlepszy dla społeczeństwa i dla dzieci w nim wychowywanych.

  Co to jest Family Mainstreaming?

  W skrócie:
  • Rozpatrywanie każdego aktu prawnego nie tylko pod kątem skutków ekonomicznych, ale także pod kątem ich wpływu na rodzinę.
  Reorientacja polityki państwa na budowanie silnych i trwałych rodzin.
  Oddzielenie polityki pro-rodzinnej od polityki socjalnej.

  Wydaje mi się, że obecna kampania wyklucza/stygmatyzuje ludzi po rozwodzie i dorosłe dzieci rozwodników. Jak się do tego ustosunkujecie?

  Celem Fundacji jest przywrócenie rodzinie należnego miejsca w społeczeństwie.
  Nie chcemy stygmatyzować ani wykluczać nikogo ze społeczeństwa.
  Mamy świadomość, że nie zawsze wszystko układa się tak jak byśmy chcieli. Jednak warto przygotować nowe pokolenie do bycia dobrymi małżonkami i rodzicami.
  Obecna kampania powstała po to, by uświadomić społeczeństwo jak ważne jest wzmocnienie rodziny, dla budowania silnej gospodarki i zdrowego Państwa.

Podpisz petycję!

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Premier, Szanowni Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu, Szefowie Klubów Parlamentarnych,

Artykuł 18 polskiej Konstytucji głosi "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej".

Silna rodzina to podstawa budowania silnej gospodarki i silnej Polski. Jak wskazują polskie i międzynarodowe badania, to właśnie trwała rodzina jest podstawowym nośnikiem wartości, tworzy wysokiej klasy kapitał społeczny, wpływa na ograniczenie problemów społecznych oraz przyczynia się do budowania bogactwa kraju.

Kondycja polskich rodzin jest zła. Ujemny bilans zawieranych małżeństw, wysoka liczba rozwodów, skrajnie niska dzietność, a także wysoki procent dzieci urodzonych i wychowanych poza małżeństwem napawają nas poważnym niepokojem.

Potrzebne są pilne działania wychodzące poza bieżące spory polityczne. Niezależnie od popieranych barw partyjnych większość obywateli chce żyć w szczęśliwych rodzinach. Mają nadzieję, że ich dzieci i wnuki również doświadczą tej bezcennej lekcji tworzenia relacji w pełnej rodzinie - składającej się z mamy, taty i dzieci.

Apelujemy do wszystkich sił politycznych w Polsce, samorządów, organizacji pozarządowych, Kościoła oraz związków wyznaniowych o podjęcie wspólnego wysiłku na rzecz odbudowy rodziny i praktyczne wdrożenie artykułu 18 polskiej Konstytucji.

Przede wszystkim postulujemy wprowadzenie myślenia rodzinocentrycznego ("Family Mainstreaming") przy tworzeniu prawa. Prawo i rozwiązania prawne, które służą rodzinie definiowanej zgodnie z artykułem 18 polskiej Konstytucji, powinny być promowane i wprowadzane w życie. Rozwiązania, które nie wzmacniają tak definiowanej rodziny, powinny być odrzucane.

W naszym dokumencie Strategia Odbudowy Rodziny zaproponowaliśmy szereg działań mających na celu budowanie trwałych i szczęśliwych rodzin. Należą do nich: nauka komunikacji interpersonalnej w szkołach, edukacja prezentująca pozytywne wzorce rodziny, świeckie kursy przedmałżeńskie, bezpłatne kursy i terapie małżeńskie, czy też obowiązkowe rozprawy pojednawcze i mediacje dla par rozważających rozwód. Warto przemyśleć wprowadzenie ulg podatkowych dla trwałych małżeństw.

Przykłady krajów Europy Centralnej wskazują, że realizacja długoterminowej i skutecznej strategii pro-rodzinnej jest możliwa.

Bez wspólnego działania wszystkich Urzędów, Instytucji, Fundacji i Stowarzyszeń oraz Kościoła i związków wyznaniowych na rzecz tworzenia trwałej i stabilnej rodziny, plan reaktywacji podstawowej komórki społecznej nie powiedzie się.

Trwała rodzina powinna być jednym z filarów myślenia o Polsce. Bez silnych rodzin Polska nie będzie miała przyszłości. "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy"- a żyjemy tylko i wyłącznie dzięki rodzinie.

Apelujemy o podjęcie działań na rzecz myślenia rodzinno-centrycznego przy:
• tworzeniu prawa,
• edukowaniu uczniów,
• wspieraniu inicjatyw pozarządowych.

Niech artykuł 18 polskiej Konstytucji stanie się realnie obowiązującym prawem.


Z poważaniem,

Marek Grabowski

Prezes Fundacji Mamy i Taty

Co stanie się z podpisami?

Dane, które zbierze Fundacja będą wykorzystane wyłącznie do celów informacyjnych i nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Podpisy zbierać będziemy do 31 października 2017 roku, a następnie informację o liczbie zebranych podpisów wraz z treścią petycji przekażemy do adresatów listu. Z góry dziękujemy za zaangażowanie społeczne i złożenie podpisu.

Zebraliśmy już 2566 podpisów. Dołącz do nas

Prosimy o podanie prawdziwego, pełnego imienia i nazwiska, by uniknąć unieważnienia państwa głosu.

Płeć:

Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie podpisu petycji i link aktywujący mający na celu weryfikację.

Pomóż fundacji

Strategia Odbudowy Rodziny, podobnie jak i wszystkie nasze pozostałe kampanie, powstała wyłącznie dzięki wpłatom indywidualnych darczyńców. Bardzo dziękujemy za pomoc!
Jeśli chcesz pomóc Fundacji to kliknij jeden z poniższych przycisków:

30PLN
50PLN
100PLN
200PLN
500PLN
INNA
KWOTA

Przelewy bankowe i stałe zlecenia:
Alior Bank:
40 2490 0005 0000 4520 3441 2862

Przelewy zagraniczne:
SWIFT/BIC: ALBPPLPW
IBAN: PL40249000050000452034412862

Można także przekazać Fundacji 1% podatku PIT wpisując w zeznaniu podatkowym nasz numer KRS i nazwę:
Fundacja Mamy i Taty
KRS 0000 356 995.

Partnerzy

Newsletter

Pozostań z nami w kontakcie
i śledź akcje Fundacji na bieżąco